W imieniu Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, której mam zaszczyt przewodniczyć już ponad 25 lat, składam najlepsze życzenie bezpieczeństwa i wszelkiej pomyślności dla narodów naszych zaprzyjaźnionych krajów.

Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka od samego początku walczyła o miejsce dla naszych narodów w strukturach NATO i Unii Europejskiej. W dalszym ciągu swoją aktywną działalnością w duchu „Bądźmy Rodziną”, przyczyniamy się do umocnienia pozycji naszych krajów w Europie i na świecie.

Serdecznie pozdrawiam

Julian Golak

Rzecznik Generalny

Stowarzyszenia Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka