Stowarzyszenie

Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka

O nas

Historia

Solidarność Polsko-Czechosłowacka działa od października 1981, kiedy działacze wywodzący się z niezależnych środowisk opozycyjnych – Karty 77 w Czechosłowacji, Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” i „Solidarności” w Polsce, spotkali się w Pradze. Początkowo celem była wymiana informacji o inicjatywach demokratycznych w Polsce i Czechosłowacji, represjach stosowanych przez komunistów wobec działaczy tych inicjatyw.

Członkami organizacji byli m.in. Vaclav Havel, Mieczysław Piotrowski „Ducin”

Stowarzyszenie skupia swoją działalność na upowszechnianiu wiedzy o historii Kurierów Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej, promowaniu dialogu pomiędzy narodami oraz przeciwdziałaniu stereotypom. Jednym z kluczowych obszarów jest działalność edukacyjna.

NASZE DZIAŁANIA

Nasza działalność

V Międzynarodowy Konkurs Wiedzy o Polsce i Czechach

RADA RZECZNIKÓW

Julian Golak

Rzecznik Generalny

Gertruda Chowanioková

Zastępca Rzecznika Generalnego

Janusz Legoń

Zastępca Rzecznika Generalnego

Kinga Ciba

Członek rady rzeczników

Tomasz Grabiński

Członek rady rzeczników

Teresa Bazała

Skarbnik

F.A.Q

Pytania i odpowiedzi

Misją SPCzS jest zbliżenie i współpraca społeczeństw Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej oraz innych krajów Europy: upowszechnianie wzajemnej wiedzy o dorobku i życiu kulturalnym, społecznym, politycznym, a także inicjowanie współpracy obywateli i instytucji.

Kontakt z Rzecznikiem Generalnym możliwy jest telefonicznie (tel. 604 111 618) oraz mailowo (julian.golak@spczs.pl).

Darowizny na realizację celów statutowych można wpłacać bezpośrednio na numer konta Stowarzyszenia Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka

ul. Bohaterów Getta 4, 57-400 Nowa Ruda

PYTANIA

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Siedziba główna

Oddział regionalny w Cieszynie

KONTAKT