Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka od 1 maja realizuje projekt pn. „Na pograniczu, czyli co wiesz o sąsiedzie?„. Zadanie polega na zwiększeniu integracji polskiej, czeskiej i ukraińskiej młodzieży oraz ich wiedzy o sąsiednim kraju. Zadanie zostanie zrealizowane w powiecie kłodzkim.

W ramach zadania zrealizowane zostaną zarówno działania integrujące społeczeństwa, budujące wspólnotę, jak i rozszerzające wiedzę o kraju sąsiada. Tematami przewodnimi wszystkich działań będą Ekologia oraz Rodzina.

W 2023 roku zrealizujemy:

–  IV Międzynarodowy Konkurs Wiedzy o Polsce i Czechach, który odbędzie się w Nowej Rudzie.

– Epilogiem 2023 rokiem będzie szkolenie dla najlepszych uczestników IV Międzynarodowego Konkursu Wiedzy o Polsce i Czechach. 

W 2024 roku:

– zrealizowane zostanie jedno dwudniowe szkolenie, podczas którego młodzież zwiększy swoją wiedzę o społeczeństwie, kulturze, historii i geografii sąsiedniego narodu, a przede wszystkim wzajemnie zintegruje, co pozwoli na ich zwiększone zaangażowanie w polsko-czeskiej współpracy w przyszłości. 

– Nabyta wiedza zostanie sprawdzona podczas V Międzynarodowego Konkursu Wiedzy o Polsce i Czechach, który odbędzie się w Nowej Rudzie.

– Epilogiem 2024 rokiem będzie szkolenie dla najlepszych uczestników V Międzynarodowego Konkursu Wiedzy o Polsce i Czechach, 

We wszystkich działaniach odwoływać będziemy się nie tylko do doświadczeń polsko-czeskich, ale również opinii młodzieży ukraińskiej o wartościach, które uważają za ważne w dobrosąsiedzkich relacjach Polski i Czech.