Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka wraz z głównym organizatorem: Polsko-Czeskim Towarzystwem Naukowym zaprasza na polsko-czeską konferencję naukową, która odbędzie się w Žďár n. Sázavou od 23 do 25 maja 2024 roku.

Organizatorzy:

Polsko-česká vědecká společnost

Město Žďár n. Sázavou 

Kinský Žďár, a.s

Konferencja ma na celu:

– interdyscyplinarną, porównawczą prezentację badań nad problematyką regionów i regionalizmu w Republice Czeskiej i Polsce, 

– stworzenie forum kontaktów dla czeskich i polskich środowisk zainteresowanych regionalistyką i problematyką „małych ojczyzn”,

– inspirowanie polskiej i czeskiej młodzieży szkolnej do poznawania problematyki regionalnej i do refleksji na temat tożsamości regionalnej. 

Konferencja jest otwarta dla pracowników naukowych, a także dla wszystkich zainteresowanych problematyką regionalną. Zapraszamy do prezentowania wyników badań oraz doświadczeń z kulturalnej, społecznej i samorządowej praktyki życia regionów.  

Propozycje wystąpień konferencyjnych prosimy zgłaszać na formularzu rejestracyjnym. Mogą one dotyczyć tematyki konferencji w jak najszerszym ujęciu, a zwłaszcza:

– struktur regionalnych (aspekty geograficzno-przyrodnicze, gospodarcze, historyczne, kulturowe, polityczno-administracyjne), polityki regionalnej, współpracy międzynarodowej regionów (zwłaszcza polsko-czeskiej, w tym Euroregionów i EUWT), 

– dziedzictwa kulturowego regionów, jego dokumentacji i ochrony, zjawiska regionalizmu (idea regionalizmu, ruch regionalistyczny – stowarzyszenia i inne formy, tożsamość regionalna, badania regionalne, edukacja regionalna) i współpracy międzynarodowej regionalistów.  

Wystąpienia mogą mieć formę referatów (do 20 minut) lub komunikatów (do 10 minut). Formularze rejestracyjne ze zgłoszeniami wystąpień prosimy przesyłać w terminie do 30 III 2024. Autorzy otrzymają potwierdzenie rejestracji. 

W czasie obrad będzie zapewniony sprzęt do prezentacji multimedialnych (Power Point). Organizatorzy skontaktują się z autorami w sprawie publikacji materiałów.

Obok 2 sekcji naukowych przewidziana jest sekcja młodzieżowa; rejestracja do niej odbywa się na odrębnych zasadach. 

Język obrad: polski i czeski. Rejestracja: https://forms.office.com/e/V7A4Xmugd2

Główny organizator konferencji: