IV MIĘDZYNARODOWY KONKURS WIEDZY OPOLSCE I CZECHACH

IV Międzynarodowy Konkurs Wiedzy o Polsce i Czechach odbędzie się już 9 października 2023 roku w Centrum Turystyczno-Sportowym w Nowej Rudzie. Cel jest prosty: zachęcić młodzież do poznania się z rówieśnikami z sąsiedniego kraju, dać jak najwięcej frajdy z uczenia się o kulturze, historii i życiu w Czechach i w Polsce. Najlepsi uczestnicy wyjadą z […]

Projekt: Na pograniczu, czyli co wiesz o sąsiedzie?

Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka od 1 maja realizuje projekt pn. „Na pograniczu, czyli co wiesz o sąsiedzie?„. Zadanie polega na zwiększeniu integracji polskiej, czeskiej i ukraińskiej młodzieży oraz ich wiedzy o sąsiednim kraju. Zadanie zostanie zrealizowane w powiecie kłodzkim. W ramach zadania zrealizowane zostaną zarówno działania integrujące społeczeństwa, budujące wspólnotę, jak i rozszerzające wiedzę o kraju […]