Wielkie pozytywne emocje towarzyszyły IV Międzynarodowemu Konkursowi Wiedzy o Polsce i Czechach.

Aż 33 drużyny z Polski i Czech zarejestrowały się do udziału w Konkursie, a 23 przyjechały 9 października 2023 roku do Centrum Turystyczno-Sportowym w Nowej Rudzie.

Szkoły rywalizowały w trzech kategoriach utworzonych ze względu na udział uczniów z Ukrainy. Uczniowie byli podzieleni na kategorię szkół podstawowych (do 16 roku życia), szkół ponadpodstawowych (powyżej 16 roku życia), a także w trosce o równe szanse drużyn mieszanych (polsko-ukraińskich i czesko-ukraińskich).

W kategorii szkół ponadpodstawowych wygrała reprezentacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych z Kleszczowa. Drugie miejsce zajęło II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy, a trzecie I Liceum Ogólnokształcące w Kłodzku.

Wśród szkół podstawowych pierwsze dwa miejsce zajęły szkoły z Czech. Zakladni Szkola Hradebni z Broumova oraz Zakladni Skola Hejny z Czerwonego Kostelca, której uczniowie wygrali dogrywkę o II miejsce ze Szkołą Podstawową nr 100 w Warszawie.

W kategorii szkół mieszanych pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 2 z Nowej Rudy. Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 100 w Warszawie, a trzecie Szkoła Podstawowa nr 6 im. płk Józefa Sokola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Nowej Rudzie.

Konkursowi towarzyszył panel dyskusyjny dla nauczycieli i opiekunów poprowadzony przez inż. Jirego Kralika, a także Wirtualny Teatr Historii, który wzbudził ciekawość zarówno młodzieży, jak i przybyłych mieszkańców z Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Łącznie w wydarzeniu wzięło udział ok. 400 osób.

Głównym organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, które do współpracy zaprosiło m.in. Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, Centrum Turystyczno-Sportowe w Nowej Rudzie, Urząd Miasta Nowa Ruda, a także Fundację Fabryka Dobrych Rezultatów.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Konsul Honorowy Republiki Czeskiej Arkadiusz Ignasiak, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Starosta Powiatu Kłodzkiego Maciej Awiżeń oraz Burmistrz Nowej Rudy Tomasz Kiliński.

Kategoria szkół podstawowych (do 16 roku życia):

Kategoria szkół ponadpodstawowych (powyżej 16 roku życia):